Kiralama Sözleşmesi
Müşterilerimizin bodrumkiralikevim.com'a verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Sitemiz'den satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki cari esaslar benimsenmiştir.

REZERVASYON ÖDEMESİ
Rezervasyon yaptığınız tesis ile ilgili toplam rezervasyon bedelinin ön ödemesinin (%50) rezervasyon ile birlikte kredi kartı veya banka havalesi ile yapılması gerekmektedir. Kalan ödeme tesise giriş gününden 30 gün önce (EB Dönemleri hariç) ödenir. Kiralama bedeli yabancı para birimi ise ve müşteri ödemeyi TL bazında yapmak isterse, merkez bankası günlük satış fiyatı baz alınacaktır.

HASAR DEPOSİTOSU
Gerçekleşen tüm Rezervasyonlar için bir hasar bedeli tespit edilmiştir, bu rakam apartlarda 100 Euro dan itibaren Villalarda ise 250 Euro dan itibaren başlamaktadır, Rezervasyonu gerçekleştiren kişi hasar bedelini tesise girişte öder .Misafirin tesisten ayrılacağı gün firmadan bir yetkili odayı kontrol eder, hasar depozitosu geri ödemesi (hasar yoksa) çıkışta ödenir.

REZERVASYON TARİHİ VEYA TESİSİN DEĞİSTİRİLMESİ
Herhangi bir sebepten dolayı tesis veya rezervasyon tarihinin de değiştirilmesi için firmadan onay alınması gerekir, firmadan onay alındıktan sonra firma hesabına bu değişikle ilgili olarak 50 Euro yatırılması gerekir ve yeni bir rezervasyon yapılır.

REZERVASYON İPTALİ
Seyahatiniz öncesi rezervasyon iptalini aşağıdaki şartlarda yapabilirsiniz.
* Rezervasyon iptalinin mail ya da fax yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.
* 60 gün öncesi iptaller de rezervasyon bedeli için ödediğiniz ön ödeme miktarı tarafınıza iade edilir. ( Erken rezervasyon kampanyaları için geçerli değildir.)
* 60-30 gün öncesi iptal de rezervasyon ön ödemesinin %50’si iade edilir.
* 29 gün öncesi iptal de rezervasyon için yapılan ön ödemenin tamamı acentede kalır iade yapılmaz.
* Kiralama iptali durumlarında para iadeleri kiralama ödemesinin yapıldığı hesaba en erken 15 iş günü içerisinde iade edilir. Ödeme iadesi söz konusu ise lütfen bu süreyi dikkate alınız.

CHECK-IN VE CHECK- OUT
Taşınmazlara giriş (Check-in) saat 15:00’dan sonra, çıkış (Check-out) ise saat 10:00’da olmalıdır. Bu arada kalan zaman dilimi taşınmazların temizliği ve bir sonraki müşterinin girişi için ayrılmıştır. Sadece uygun durumlarda geç çıkış veya erken girişe izin verilir. Bunun haricinde kiracı belirtilen saatte çıkış yapmak zorundadır. Geç çıkış yapıldığı takdirde bu durumdan kaynaklanabilecek olan kayıpları ödemeyi taahhüt eder.

TEMİZLİK
Tüm evler girişte temiz teslim edilir. Müşteri çıkışında yapılacak temizlik ücreti evin büyüklüğüne ve tesis kurallarına göre kiracıdan tahsil edilebilir. Her ev için değişiklik gösteren bu durum rezervasyon sırasında kiracıya belirtilecektir.

ÖZEL TALEPLER
Özel istek ve taleplerinizin rezervasyon esnasında bildirilmesi gereklidir. Özel istek ve taleplerinizin karşılanması için azami gayret gösterileceğini belirtiriz.

SÖZLEŞMENİN AKTEDİLMESİ
Üye sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
* Üye, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
* Üye, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
* Bodrum Kiralık Evim ve üye, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi üye tarafından yapılmıştır. işbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. işbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

FİRMANIN SORUMLULUKLARI
Web sitemizden rezervasyon yaptığı tarihten itibaren yazlık ev'e girişe kadar bu rezervasyon ile ilgili tüm işlemler firmamızın sorumluluğundadır.
* Konutta olabilecek aksaklıkları(elektrik arızası, su arızası vs.) en kısa zamanda onarımını veya bakımını yaptırır. Fakat yaz aylarının çok yoğun olması sebebi ile gecikmeler yaşanabileceğini de hatırlatmak isteriz.
* Müşterilerin özel eşyalarından firmamız hiç bir şekilde sorumlu değildir. Tatil beldelerinde hırsızlık olaylarının olabileceğini dikkate alarak misafirlerimizin dikkatli olmalarını öneriyoruz.
* Seyahat sigortası yaptırmanızı öneririz. Eve ait eşyaların çalınması, zarar görmesi veya benzer koşullarda, olay yerinde inceleme yapan polis veya jandarmanın raporuna göre hareket edilecektir.
* Tamamen kontrolümüz dışında gerçekleşen savaş, savaş tehdidi, toplumsal kargaşa, terörist eylemler, doğal afetler, sağlık riskleri ve şiddetli hava koşulları gibi durumlardan kaynaklanan değişikliklerden sorumluluk kabul etmeyeceğimiz gibi para iadesi de yapmayacağımızı belirtmek isteriz.
* Evde kaynaklanacak ve tamiri mümkün olmayan büyük teknik arızalarda, kiralanan evin muadili başka bir konut firmamız tarafından tahsis edilecektir.

KİRACININ SORUMLULUKLARI
* Evin içerisinde sigara içilmesi yasaktır.
* Firmamızdan onay alınmadığı takdirde evcil hayvan kabul edilmez.
* Her ev için maksimum kişi sayısı web sitemizde belirtilmiştir. Sözleşmede belirtilen kişiler haricinde evde başka kimse kalmamalı, Müşteri kiraladığı ev için rezervasyon formunda ve/veya web sitemizde belirtilen kişi sayısını aşmamalıdır.
* Müşteriler kiraladıkları tatil konutunun tüm eşyalarını ve mobilyalarını kullanmaya yetkilidir. Fakat tüm ekipmanları temiz ve hasar vermeden kullanmaya özen göstermelidir. Herhangi bir hasar ziyanda firmamızı haberdar etmelidir.
* Oluşan herhangi bir hasarın bedeli neyse depozitodan düşülecektir. Hasar bedeli depozito bedelinden yüksek ise müşteri fazlasını ödemeyi kabul eder. * Kiracılar, bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Bodrum Kiralık Evim onayı olmadan devredemezler. Bodrum Kiralık Evim sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
Kullanan, taşınmazı hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi korumalı ve gelebilecek tüm tehlikelerden uzak tutmalıdır.
Taşınmazın kullanımı için Kullanan’ın kontrolüne bırakıldığı sırada hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi kullanılmaması ve/veya gelebilecek tehlikelerden uzak tutulmaması halinde Kullanan, Taşınmaz Sahibi’ne karşı kusuru oranında sorumlu olacak, Bodrum Kiralık Evim kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
Taşınmaz esas olarak sadece Kullanan tarafından kullanılacaktır. Kullanan haricinde ve Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunmadığı takdirde Taşınmaz Kullanan’dan başkasına kullandırılamaz. İzin verilen kişilerin bulunması halinde dahi bu kullandırmalar Kullananan tarafından bedel karşılığında üçüncü kişilere tahsis edilemez. Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunması halinde söz konusu izin verilen kişilerin bu Sözleşmede yer alan hükümlere aykırı hareketleri doğrudan Kullanan’ın aykırılığı olarak telakki edilir. Kullanan taşınmazı başkalarına kullandırarak ticari veya benzeri kazanç sağlayamaz.
* Müşteriler kiraladığı evin çevresindeki komşulara karşı anlayışlı olmalı ve çevreyi rahatsız edecek her türlü davranış ve gürültüden sakınmalıdır. Ayrıca kanunen yasak olan herhangi bir yasadışı (silah, uyuşturucu, her türlü kaçakçılık vs..) faaliyet içinde bulunmamalıdır. Böyle bir durum karşısında Bodrum Kiralık Evim in derhal ve ihtara gerek kalmadan evi tahliye ettirme hakkı saklıdır. Anılan sebeplerle yapılacak tahliye esnasında oluşabilecek zarar ve kayıplardan Bodrum Kiralık Evim sorumlu tutulamaz.
Bu anlaşma ile evin söz konusu tarihlerde başkasına kiralanmayacağı teminat altına alınmaktadır. Afet ve mücbir sebepler durumunda bu sözleşme geçersiz olacaktır.

(a) Uygulanacak Hukuk:Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.
(b) Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Bodrum Kiralık Evim merkezi bulunan yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.
(c) Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.
(d) Sözleşmenin Dili: İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.
(e) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

(f) Bodrum Kiralık Evim İletişim Bilgileri:

(g) Tüketici İlişkileri: Kirarı ile Bodrum Kiralık Evim arasında çıkabilecek sıkıntıları Bodrum Kiralık Evim, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir. Fakat şikayet ve itirazlar için Hemen Kiralık Hizmetleri’nin alındığı yer olan Bodrum’da tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Kiracının cayma hakkı bulunmaz.
(h) bodrumkiralikevim.com Üzerinden Yapılan İşlemler ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

Yukarıda belirtilen maddelerin doğrultusunda Bodrum Kiralık Evim para iadesi olmadan kontratı iptal eder.

Yokuşbaşı Mah.
R.Hikmet Eskitürk İş Merkezi
C Blok No; 49/B Bodrum

Telefon : 0 532 120 45 56

info@bodrumkiralikevim.com

Hakkımızda
Neden Biz ?
İletişim
Güvenlik ve Gizlilik Politikası
Kiralama Sözleşmesi

Banka Hesap Bilgileri
Garanti Bankası - Ortakent Şubesi
TR57 0006 2001 2280 0006 6932 48

Facebook

Twitter

Google